品    名:IC载板

板    材:FR4 联茂

板    厚:0.6mm  

阅读更多:IC载板

品    名:盲槽加喇叭孔PCB板

板    材:SY FR4

板    厚:2.0mm  

阅读更多:盲槽加喇叭孔PCB板

品    名:高难度双面板

板    材:FR4  生益

板    厚:0.6mm  

阅读更多:高难度双面板

品    名:蓝胶PCB

板    材:KB-6160+ 蓝胶

板    厚:1.2mm  

阅读更多:蓝胶PCB

品    名:Isola FR408HR高TG板

板    材:Isola FR408HR

板    厚:1.6mm  

阅读更多:Isola FR408HR高TG板

品    名:370HR 高TG板

板    材:Isola 370hr

板    厚:1.6mm  

阅读更多:370HR 高TG板

品    名:厚铜板

板    材:FR4 S1000-2

板    厚:3.0mm  

阅读更多:厚铜板